Thông tin chi tiết Vé Vinpearl Cáp treo

vé Vinpearl

STT Đối tượng Giá vé Vinpearl Safari Giá vé Vinpearl land Combo Vinpearl Safari & Vinpearlland 
1 Khách Hàng  < 1m Miễn phí Miễn phí Miễn phí
2 Khách Hàng từ 1 – 1,4m 500,000 VNĐ 400,000 VNĐ 700,000 VNĐ
3 Khách Hàng > 1,4m 600,000 VNĐ 500,000 VNĐ 850,000 VNĐ
có xe đưa rước miễn phí từ Dương Đông <=>Vinpearl 

 

vé Cáp treo Hòn Thơm

STT Đối tượng Giá vé cáp treo Hòn Thơm Thời  gian hoạt động
1 Khách Hàng  < 1m Miễn phí
2 Khách Hàng từ 1 – 1,4m 350,000 VNĐ Chuyến 1: 07h30 – 12h00 Chuyến 3: 16h30 – 17h30
3 Khách Hàng > 1,4m 500,000 VNĐ Chuyến 2: 13h30 15h00 Chuyến 4: 19h00 – 19h30
địa chỉ: Bãi Đát Đỏ, TT.An Thới huyện Phú Quốc
Đặt vé tại đây
Họ & Tên
Số điện thoại
Loại vé
Người lớn
Trẻ em
VINPEARL LAND PHÚ QUỐC
VINPEARL SAFARI PHÚ QUỐC
CÁP TREO HÒN THƠM
Thêm nội dung & thông tin